Subsidieregeling duurzame energie voor zorginstelling

Subsidieregeling duurzame energie voor zorginstelling

Dit jaar kunnen zorginstellingen subsidie krijgen om meer te doen aan energiebesparing, maar ook het opwekken van duurzame energie.Er is hiervoor een budget beschikbaar van 4,7 miljoen euro. Dit meldt de Rijksoverheid. Deze regeling hangt samen met de uitvoering van het regeerakkoord. Hierin worden onder andere zorginstellingen gestimuleerd om te investeren in duurzame energie. Zorginstellingen kunnen hiervoor aanvraag doen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Zij dienen daarbij te voldoen aan verschillende maatregelen en regels. Waarom de zorgsector? De zorgsector is een grote verbruiker van bepaalde energie die slecht is voor het milieu. Door zorginstellingen subsidie te geven om duurzame energie op te wekken, kan er veel milieuwinst worden behaald. Uit een onderzoek blijkt dat er veel besparing mogelijk is. Het gaat hierbij om 12 procent op de energierekening per zorginstelling. De komende jaren wordt er veel gedaan om de klimaatverandering tegen te gaan, dit is een stap in de goede richting.

Duurzame energie
Door duurzame energie verbetert het leefmilieu. Deze energie wordt opgewerkt uit duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardewarmte. Een voordeel van de opwekking van deze energie is dat het nooit opraakt. Gas, olie en kolen daarentegen wel. Daarnaast zorgt het opwekken van deze bronnen voor verslechtering van het milieu. Wat weer leidt tot klimaatverandering.

Veel zomervakantie worden geboekt via het internet

Veel zomervakantie worden geboekt via het internet
Nederlanders gaan vaker meerdere keren op vakantie in een jaar.  Veel van de vakanties worden doorgebracht in Europa. Duitsland is daarbij de favoriete bestemming van de Nederlanders. Hierbij boeken erg veel Nederlands hun vakantie via vakantiewebsites op het internet, dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zomer van 2017 werd daarnaast er iets minder dan 1000 euro vakantieganger uitgegeven.
Nog maar een klein deel van de reizigers boekt hun reis en accommodatie via het reisbureau. Het grootste gedeelte van de reizigers boekt hun reis en accommodatie via het internet. Veel reiziger kiezen een bestemming in  Europa. West-Europa en Zuid-Europa zijn hierbij het meest populair.  Zoals eerder al vermeld is Duitsland de meest populaire bestemming. Hierna volgen Frankrijk en Spanje. Duitsland is voornamelijk populair voor de kortere vakanties. Frankrijk en Spanje doen het beter bij de langere vakanties (meer dan drie dagen). Er wordt tijdens de vakanties veel gebruik gemaakt van de auto. Voor vakanties in eigen land is de auto erg populair, maar ook voor over de grens wordt de auto vaak als vervoermiddel gekozen,

Zowel steden- als strandvakanties in het buitenland zijn populair. In Nederland gaan reizigers vaak op actieve vakantie. Fiets- en wandelvakanties worden veel gehouden in eigen land.