Subsidieregeling duurzame energie voor zorginstelling

Dit jaar kunnen zorginstellingen subsidie krijgen om meer te doen aan energiebesparing, maar ook het opwekken van duurzame energie.Er is hiervoor een budget beschikbaar van 4,7 miljoen euro. Dit meldt de Rijksoverheid. Deze regeling hangt samen met de uitvoering van het regeerakkoord. Hierin worden onder andere zorginstellingen gestimuleerd om te investeren in duurzame energie. Zorginstellingen kunnen hiervoor aanvraag doen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Zij dienen daarbij te voldoen aan verschillende maatregelen en regels. Waarom de zorgsector? De zorgsector is een grote verbruiker van bepaalde energie die slecht is voor het milieu. Door zorginstellingen subsidie te geven om duurzame energie op te wekken, kan er veel milieuwinst worden behaald. Uit een onderzoek blijkt dat er veel besparing mogelijk is. Het gaat hierbij om 12 procent op de energierekening per zorginstelling. De komende jaren wordt er veel gedaan om de klimaatverandering tegen te gaan, dit is een stap in de goede richting.

Duurzame energie
Door duurzame energie verbetert het leefmilieu. Deze energie wordt opgewerkt uit duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardewarmte. Een voordeel van de opwekking van deze energie is dat het nooit opraakt. Gas, olie en kolen daarentegen wel. Daarnaast zorgt het opwekken van deze bronnen voor verslechtering van het milieu. Wat weer leidt tot klimaatverandering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *